PRIZNANJA

V podjetju Jožica Jenko s.p. smo prejeli certifikat »Excellent SME Slovenia«, ki je priznanje za odlično poslovanje in ga Gospodarska zbornica Slovenije  izdaja le najboljšim srednjim, malim in mikro podjetjem.

Poleg tega pa se lahko pohvalimo tudi s Certifikatom bonitetne odličnosti. Spadamo namreč med top pravne subjekte v Sloveniji, ki se lahko pohvalijo z oceno bonitetne odličnosti!

Zaupanje in verodostojnost sta danes redki lastnosti. Glede na preplet različnih dejavnikov, ki
vplivajo na okolje, je danes težko najti zaupanja vreden poslovni subjekt. Imetniki certifikata
bonitetne odličnosti so eni redkih poslovnih subjektov, ki se lahko pohvalijo z oceno in to povedo
vsem svojim poslovnim partnerjem, s katerimi že ali pa šele nameravajo sodelovati v prihodnje.
 
Kaj je bonitetna ocena odličnosti?
 
Bonitetna ocena odličnosti je ocena, kako bonitetne hiše na osnovi in prepletu različnih kriterijev
ocenjujejo boniteto subjekta skozi daljše preteklo in sedanje obdobje. Med drugim so sestavni
del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in
razni drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem.
 
Ocena poslovnega subjekta, ki izkazuje bonitetno odličnost, predstavlja tako najbolj zanesljiv,
kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji:
dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.
Zakaj je pomembno, da pridobite certifikat bonitetne odličnosti?
 
V mednarodnem okolju je omenjeno certificiranje že uveljavljena praksa in na ta način si
poslovni subjekti dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem
okolju. Imetniki certifikata si tako pridobijo dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.